MainPort organiseert workshop over datalekken voor haar relaties

Geschreven door MainPort

MainPort investeert in haar relaties en informeert op een pro-actieve wijze over actuele zaken die voor relaties belangrijk zijn om te weten. Vanuit dit oogpunt organiseert MainPort, i.s.m. Boels Zanders Advocaten op dinsdag 7 juni een workshop “Meldplicht datalekken: gevolgen en uitdagingen voor de thuiszorg” voor haar contacten in de thuiszorg-sector.

De mobilisering in de thuiszorg neemt een grote vlucht. De tablets en smartphones zijn reeds een onmisbaar instrument voor de medewerker om diens proces optimaal uit te voeren. Maar is het gebruik ook veilig? Zijn de beveiligingsmaatregelen voldoende om het risico op een datalek te minimaliseren en discussie met toezichthouders of zelfs boetes te voorkomen?

Tijdens de workshop wordt een aantal handvatten aangereikt om de situatie binnen de eigen organisatie te beoordelen en acties uit te zetten om het informatiebeveiligingsbeleid te verbeteren. Uiteindelijk doel is te zorgen dat een organisatie "datalek compliant" wordt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor de relaties om vooraf een aantal vragen, cases of onderwerpen in te brengen, die behandeld zullen worden. Dit resulteert in een maatwerk workshop, die nauw aansluit op de behoeften en vragen van de markt.

Wenst u meer informatie over de workshop? Bel dan 0475 416 416 en vraag naar de heer Cor Zelissen.